Přeprava koní

Sháníte přepravu pro Vašeho koně? 
Poskytujeme NONSTOP přepravu koní po České Republice i do zahraničí.
Letité zkušenosti s přepravou nejen sportvních, chovných a rekreačních koní, ale i problémových, týraných či nemocných. Vždy je v našem zájmu pohodlí, bezpečnost, ohleduplnost a indviduální přístup k samotnému zvířeti dle jeho povahy, zkušeností a potřeb.

Vyjíždíme téměř  vždy z Hradce Králové s připravenými, čistými a technicky udržovanými vozy. Auta jsou vybavena kamerovými systémy a tak zvířata jsou pod neustálým dohledem. Certifikát přepravce, všechna potřebná povolení a profesionální přístup jsou samozřejmostí.
 
Doprovodné osoby mají přepravu zdarma.
Jejich počet je omezen sedadlovou kapacitou jenotlivých aut.
obecně 1.000,- Kč/hod      Vy
U neklidného koně, je po dohodě s majitelem, možné podat PASTU NA UKLIDNĚNÍ.
 
Další služby:
Škola nakládání
Pronájem řidiče
Věrnostní a množstevní bonusy
NAŠIM CÍLEM JE VŽDY BEZPEČNOST KONĚ A SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

 
 
 

 

Transportation of horses

We provide nonstop transportation of horses in the Czech Republic and abroad.
Years of experience in transporting not only sportvních, breeding and recreational horses, but troubled, abused or ill. It is always in our interest to comfort, safety, courtesy and indviduální access to only the animal in his nature, experience and needs.
 
We drove almost always from Hradec Kralove at the ready, clean and technically maintained vehicles. The cars are equipped with CCTV and so the animals are under constant surveillance. Carrier Certificate, all necessary permits and professional approach are obvious.
 
Accompanying persons are carried free of charge.
Their number is limited seating capacity jenotlivých cars.
 
For the restless horse is in agreement with the owner can file a paste on appeasement.
 
Another services:
School disposal
Hire a driver
Loyalty and volume bonuses
Our goal is always SAFETY OF HORSES AND CUSTOMER SATISFACTION
Another services:
School disposal
Hire a driver
Loyalty and volume bonuses
OUR GOAL IS ALWAYS SAFETY OF HORSES AND CUSTOMER SATISFACTION